Welkom bij de Small Planted Tank

The best source for aquascaping
De computergestuurde pH controller - aanvullende info

Ik wil graag nog even wat extra informatie geven omtrent het gebruik van een pH controller. Ik krijg met name uit de aquariumwereld vrij vaak de opmerking dat het prima werkt. Dus een aantal ophelderingen:

Allereerst wordt in het aquascapen weinig tot nauwelijks een Ph controller gewerkt. Die gebruiken in de regel een aquasoil met pH verlagende eigenschappen. Een pH controller werkt het meest slecht in combinatie met een aquasoil, simpelweg omdat je geen betrouwbare KH meting doen. In de aquariumwereld word er in de regel altijd gewerkt met een inerte bodem (zand, grind) waarmee de KH de stabiele factor is.
Vandaar dat de pH/KH referentietabel beter werkt met in een inerte bodem.

Daarnaast is een pH controller in 1e instantie niet uitgevonden voor een plantenbak, maar om het water met behulp van CO2 op een bepaalde pH te brengen. Dit in combinatie met bijvoorbeeld turf en andere pH verlagende middelen om bepaalde vissoorten te houden of te kweken.
Het bleek in de praktijk ook een zeer gunstig effect te hebben bij de ontwikkeling en groei van planten. Dat komt omdat CO2 een koolstofbron is. Planten gingen het een stuk beter doen en daarbij konden er veel meer plantensoorten met succes worden gehouden. Aangezien de gezondheid van de planten gemiddeld sterk verbeterde bleek daarmee de ontwikkeling van algen sterk werd geremd. Logisch; hoe gezonder een plantenbestand des te kleiner de kans op ontwikkeling van algen.

Dan is het ook logisch dat de conclusie word getrokken dat met het gebruik van een pH controller een goede manier zou zijn om algen te voorkomen. Maar dat is niet het gehele plaatje.  Je ziet in de praktijk genoeg voorbeelden van bakken met een pH controller met slecht groeiende planten die ook nog eens onder de algen zitten.

Dan rijst de vraag: hoe komt dat?
CO2 bemesting (zowel met als zonder controller) geeft altijd betere kwaliteit planten. Zowel met veel licht als weinig licht.
Maar... dan moeten die planten wel de benodigde bouwstenen hebben om zich gezond te ontwikkelen = plantenvoeding. Als planten geen voedsel hebben kun je koolstof toevoegen wat jij wilt; je krijgt echt geen mooie gezonde planten.

Het is een feit dat er een correlatie bestaat tussen gezondheid van de planten en het ontstaan van algen.  Als jij een verkeerde start maakt, of je planten staan niet in de juiste omgevingscondities, krijg je plantproblemen. En plantproblemen en alg gaan altijd hand in hand. Want als planten ongezond zijn gaan ze in verval en de organische stoffen die daarbij vrijkomen is namelijk altijd een trigger voor algen.
Met een verkeerde start of verkeerde omgevingscondities bedoel ik primair: te weinig of incomplete voeding voor planten. En geen voedingsaanbod vanuit de bodem én waterkolom,

Dan de stelling waarom een pH controller niet voor stabiele CO2 zorgt.

Wat mensen aan hun aquarium hangen is helemaal geen CO2-controller. Het is een pH-regelaar en gebruikt CO2 om de pH te regelen. En controle van de pH is niet gelijk aan de controle van CO2 want dit zijn twee aparte dingen.
En de stabiliteit (wat feitelijk de belangrijkste reden is voor gebruik hiervan) ga je meestal niet krijgen met een pH controller omdat ie continue bezig is met aan en uit schakelen. Dat aan- en uitschakelen is hier de beperkende factor in stabiliteit.

Als de pH stijgt zal de controller aanslaan en CO2 gaan toevoegen tot de ingestelde pH weer is bereikt.
Na verloop van tijd zal de pH weer stijgen en zal de controller weer aanslaan en de benodigde CO2 gaan toevoegen om dit te corrigeren. En juist in die tussenliggende tijd heb je een fluctuerende pH (dus onstabiele CO2)

Het blijkt dus dat in de praktijk de CO2 constant aan het uit- en aanschakelen is omdat de pH gedurende de gehele dag fluctueert.
En hoe klein deze fluctuatie is; de plant gaat dit opmerken en gaat direct intern haar systeem aanpassing doen (aanmaak/afbraak van het enzym Rubisco) Dat kost de plant erg veel energie en alle benodigde energie die nodig is voor groei en gezondheid word nu gebruikt om dat enzym te reguleren. Een plantenbestand wat gezond is kan dit wel opvangen en zal je daar niet zoveel van merken.
Maar als jij planten hebt die die niet gezond en vitaal zijn kunnen hier sterk door worden beïnvloed in hun verdere ontwikkeling. De kwaliteit gaat hoe dan ook achteruit en algen zijn altijd het gevolg.

CO2 toevoegen via een tijdschakelaar geeft in de praktijk toch meer stabiliteit. Als je zorgt dt het 2 uur van tevoren aangaat en als daarna de lichten aangaan  je op je gewenste CO2 niveau zit blijft de CO2 toevoer stabiel.
Het is in het begin wel lastig af te stellen; je moet namelijk eerst de juiste CO2 waarden zien te bereiken en daarna moet je ervoor zorgen dat het de gehele dag zo stabiel mogelijk blijft.  Maar als je dat eenmaal hebt afgesteld heb je er ook geen omkijken mee aan.

Misverstanden:


dan krijg je de 'tegen- argumenten' van mensen die wel met goed resultaat een pH controller gebruiken;


 • 1) ik heb ook een pH controller en ik heb geen last van alg: dan hebben heb je dus ook een gezond plantenbestand
 • 2) als je alg hebt dan heb je ook teveel licht: gedeeltelijk waar. Als jij een gezond plantenbestand hebt kun je enorm veel licht gebruiken.  Dan kun je zelfs de meeste low-light planten in een high-light bak succesvol en zonder algen laten groeien.
 • 3) toen ik een pH controller ging gebruiken ben ik van al mijn alg afgeraakt; is zeker heel goed mogelijk. Ik zeg ook niet dat een pH controller niet kan werken. Ik vind dat je minimaal dezelfde resultaten kunt behalen zonder een investering van honderden euro's


conclusies;

 • - een pH controller is destijds in 1e instantie ontwikkeld om bepaalde soorten vissen op een bepaalde pH te houden. Het bleek dat het ook een groot voordeel gaf aan de plantengroei
 • - fluctuaties van de pH resulteert vaak in algen omdat de planten zich continue moeten aanpassen wat de kwaliteit, groei en de ontwikkeling van de plant niet ten goede komt
 • - zelfs een wekelijkse waterwissel kan resulteren in algengroei bij een plantenbestand wat niet in goed conditie is
 • - hoe gezonder het plantenbestand des de kleiner kans op alg
 • - een gezond plantenbestand kan beter omgaan met pH fluctuaties
 • - een zwak plantenbestand kan slecht omgaan met pH fluctuaties
 • - algen kunnen altijd prima omgaan met pH fluctuaties
 • - een pH controller werkt het beste met een inerte toplaag zoals grind met daaronder een voedingsbodem en/of voedingscapsules
 • - een pH controller werkt het meest slecht in combinatie met een aquasoil simpelweg omdat je geen betrouwbare KH meting doen
 • - de meeste plantproblemen zijn CO2 gerelateerd
 • - een bak met slechte kwaliteit planten die onder de algen zitten gaan mbv CO2 toevoeging (met of zonder pH controller) maar moeilijk aan kwaliteit op vooruit


Een pH controller komt veel beter toch zijn recht in een aquarium met een mooi vissenbestand.

Voor de meeste aquarianen zijn vissen primair. En als men dan toch ook graag een behoorlijke gezonde plantenbestand wil hebben is CO2 toevoeging een logische keuze. Om niet boven een bepaalde ppm CO2 te komen, en om de gezondheid van je vissen te waarborgen omdat deze misschien wel een vastgestelde pH vereisen, is een pH controller een zeer handig hulpmiddel. Dus een pH controller in een aquarium met een inerte bodem zoals zand/grind/kiezel is een beter plan dan een pH controller in een aquascape met een pH verlagende bodem.
Ik ben Corné - Passioneel Aquascaper - Friskijker - Kennispartner - Crohntje - Shihan - Koffiezetter - Vleugje Zen - Verzameld geluk

Copyright © 2018 Cornelius  - TSPT.nl   -   All Rights Reserved