Het gebruik van CO2 in de Aquascape

Waarom 30ppm CO2 toevoegen en waarom 2 uur starten voordat het licht aangaat?

Wat is de reden dat er word geadviseerd om 2 uur voordat de belichting aangaat de CO2 te starten en een uur voordat de lichten uitgaan de CO2 kan worden uitgezet? Dat is voor veel mensen een normale (instel) procedure die blindelings word gevolgd. Maar, weet je ook waarom dat zo is?

Allereerst is het tijdsbestek van 2 uur een richtlijn.
We moeten zorg dragen dat als de verlichting aanspringt dat de beoogde CO2 levels op de juiste waarden zijn aangekomen.
En die waarden zijn niet uniform omdat we te maken hebben met teveel variabelen; de grootte van de bak, de beoogde CO2 waarden, de injectiesnelheid, oppervlakte agitatie en de hardheid van het water.

Er wordt vaak geadviseerd om 30ppm (parts per million) na te streven. Maar weet je ook waarom dat is?
Voor de planten is dit 9 van de 10x niet relevant en voor de vissen al helemaal niet. Die 30ppm vindt zich in de oorsprong bij het aquascapen en dit heeft alles te maken met de procedure van het afstellen van de CO2...

Er is namelijk ontdekt dat als je CO2 injecteert en op het moment dat je pH 1 punt is gezakt je ook 30ppm CO2 in het water hebt.

Dus veel scapers maken gebruik van een pH profiel om te bepalen wanneer ze 1 punt zijn gezakt. (deze manier van afstellen staat bekend onder de 'pH drop methode') Als je in 2 uur een pH drop hebt van 1 punt zit je in de juiste richting wat betreft de juiste injectiesnelheid van de CO2.


Als je 30ppm CO2 wilt hebben is daar een bepaalde injectiesnelheid voor nodig. We moeten niet vergeten dat hoe groter de bak des te groter het CO2-verlies door een groter oppervlak, dus een grotere bak vereist een hogere injectiesnelheid om zowel CO2 in een groter volume water te krijgen als om grotere verliezen als gevolg van groter oppervlak. Een groot % van de CO2 die u injecteert, ontsnapt, mogelijk 80-90%.
Wat je probeert te bereiken is dat bij het aanzetten van de CO2-injectiesnelheid het CO2-verliespercentage gelijk is, op dit moment het water verzadigd is. En dat moment moet samenvallen als de lichten aangaan.
Je kunt sneller injecteren voor een kleinere bak, als je dat zou willen, om bijvoorbeeld 30 ppm sneller te bereiken in bijvoorbeeld 1 uur, maar je moet ook een groter verliespercentage hebben, anders zal de ppm van meer dan 30 ppm snel oplopen naar onnodige en zelfs soms gevaarlijke waarden.

Die pH drop is,  zoals hierboven al aangegeven, van veel factoren afhankelijk, maar in de praktijk blijkt dat je daar gemiddeld 2 uur voor nodig hebt. In een bakje van 25 liter doe je daar bijvoorbeeld 3 kwartier over. In een bak van 250 liter duurt dat misschien wel 3 uur. Maar als we statistieken erbij halen: bij een correct afgestelde CO2 (de juiste waarde en het stabiel houden hiervan) duurt dit gemiddeld 2 uur.

Maar in de praktijk komen we bij het volgende obstakel:
we moeten zorgen dat we niet teveel CO2 gaan toevoegen. Als op het moment dat de lichten aangaan de CO2 op het juiste niveau zit dan is dat prima. Maar als na een uur blijkt dat je op een ppm van 40 bent aangekomen is dat beduidend teveel. Dit probleem lossen we op door de oppervlakte rimpeling te vergroten zodat de CO2 word afgevlakt op die 30ppm. Daarbij is een schoon wateroppervlak natuurlijk erg belangrijk. Een kaamlaag moet je dan ook altijd zoveel mogelijk zien te voorkomen.


Conclusie:
de nagestreefde 30ppm CO2 heeft te maken met de 1 punt pH drop en niet in het feit dat de planten daarbij het beste zouden gaan groeien.
Misschien ik het nu voor veel mensen duidelijk dat je de CO2 afstelt met een pH pen en niet met een dropchecker of een druppeltest.
Het voordeel is dat je heel nauwkeurig de 1 punts drop kunt realiseren. Een nadeel kan zijn het afvlakking van de CO2 door meer oppervlakte agitatie wat in de praktijk best lastig kan zijn.
Zeker als je gebruik maakt van een 'uitstroom' die naar de oppervlakte van het water is gericht. Als er op een bepaald moment veel water is verdampt zal hierdoor de rimpeling op het water ook toenemen waardoor er ook sneller CO2 uit de bak verdwijnt. Een klein merkje met een markeerstift op de zijkant van je bak is hierbij een handig hulpmiddel.

Je moet het een beetje zien als een evenwicht oefening:
de injectiesnelheid moet hetzelfde blijven, rekening houdend met het verlies van CO2 uit het water en de opname van CO2 door de plant.Volg mij op Instagram
Copyright © 2018 Cornelius  - TSPT.nl   -   All Rights Reserved

Ik ben Corné - Passioneel Aquascaper - Friskijker - Kennispartner - Crohntje - Shihan - Koffiezetter - Vleugje Zen - Verzameld geluk