Welkom bij de Small Planted Tank

The best source for aquascaping
Persoonlijke disclaimer:

Ik heb een bepaalde manier van werken, een bepaald overtuiging hoe je iets moet aanpakken, een probleem op kan lossen, hoe je iets moet afstellen of iets voor elkaar moet krijgen. En als ik het resultaat van mijn bakken bekijk mag je de conclusie trekken dat ik toch iets goed doe. Ondanks het commentaar wat ik soms toch krijg.

Het 'hoe en waarom' ik iets doe, mijn aanpak, is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Die werkwijzen zijn gevormd, getest, geanalyseerd en worden in de praktijk gebruikt door mensen die daar veel meer kennis over hebben dan ikzelf. Het meeste van mijn overtuigingen, wat ik oa. tracht te verspreiden via deze website komen dan ook direct uit de pen van die experts.  En dan heb ik het ook over aquascapers die meedraaien in de absolute wereldtop. Op dat gebied ben ik eigenlijk gewoon een eenvoudig doorgeef-luik van informatie die ik toegespeeld krijg en die ikzelf gebruik.

Dat andere mensen een andere mening over hebben is logisch. Dat blijf je houden, ongeacht welke 'waarheid' je ook beschrijft.

Maar als ik dan mijn resultaten vergelijk met degene die wat aan te merken hebben, en ik vergelijk het met de bakken van mensen die dezelfde visie hanteren als ikzelf, dan is het voor mij overduidelijk welke weg te bewandelen. En welke niet.

Dat er ergens een 'ongelukkige' formulering staat beschreven, iets per ongeluk niet correct vertaald is, of zelfs onvolledig is, dat boeit me niet. Ik probeer mensen een bepaalde richting heen te sturen waarvan ik vind dat het perfect werkt. Voor de rest is deze site gepubliceerd met een 'goed verstaander half woord' benadering.  En als ik dan soms een foto krijg toegezonden van een prachtige aquascape, met een bedankje dat deze website dat mede mogelijk heeft gemaakt, ga ik mijzelf niet druk maken om een handjevol mensen die het niet eens zijn met mijn advies, benadering of bepaalde formuleringen op de website.

Deze website is sinds April 2018 online en zal continue worden aangepast, hierzien, herbeschreven en worden aangevuld met relevante informatie en/of vernieuwde inzichten.

Contact
Op deze site is een contactformulier te vinden voor vragen en of opmerkingen. Communicatie vind plaats op een volwassen en respectvolle manier. Heeft u die vaardigheid niet dan gaat uw bericht direct naar de afvalcontainer.

Disclaimer:
Veel tekst op deze website heeft betrekking op aquascapen. Voor advies over aquarium verwijs ik u naar gespecialiseerde websites e.d.
Het is niet zo dat ik alleswetend ben. Van verre van dat. Maar ik weet wèl hoe je een bak probleemloos moet opstarten, algvrij kan houden en hoe je een kerngezond plantenbestand kan realiseren. En houden.

Houdt u in gedachten dat iedereen een eigen manier van werken heeft. En als mijn manier van werken niet dezelfde is als die van u wil nog niet zeggen dat een van ons het verkeerd doet.
Alhoewel ik veel kennis bezit ben ik geen expert.
Ook ik maak fouten en zit er soms helemaal naast met mijn aanpak en soms zelfs ook in mijn advies.
Van alle informatie die u hier leest is een gedeelte gebaseerd op persoonlijke ervaring en andere gedeeltes zijn gebaseerd op extern advies en ervaringen van andere aquascapers, waarvan sommige meedraaien in de absolute wereldtop. Veel informatie is er uitgewisseld met professionele kwekerijen in binnen- een buitenland.
In de loop der jaren heb ik een persoonlijke database aangelegd over alle apecten die met aquascapen te maken hebben en de originele bron en/of bron vermelding is helaas niet meer te achterhalen. M.a.w. er is geen auteursvermelding aanwezig.
Alle informatie die voor mij nuttig bleek te zijn heb ik verzameld en gedocumenteerd voor deze website. Eventuele onvolkomendheden en/of fouten in tekst kunnen altijd voor komen.
Ik neem ook geen verantwoordelijkheid voor fouten, onvolkomendheden, verkeerde interpretaties die vermeld staan op deze website. Alle adviezen en conclusies zijn géén garantie  voor een succesvolle aquascape en/of aquarium. Het aquascapen doet u op volledig eigen risico en ik neem geen verantwoordelijkheid in welke vorm dan ook.
Dit is een eerlijke website, met eerlijke adviezen, maar ook ik maak eerlijke fouten.

Ik realiseer mij heel goed dat sommige winkel- of webshopeigenaren niet blij zijn met sommige van mijn adviezen. Of blij zijn met mijn advies/ mening over bepaalde producten die je wel of niet zou moeten aanschaffen.
Ik wil natuurlijk niet de indruk wekken dat ze het spreekwoordelijke vel over de neus van de consument trekken. Want de consument is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar kennis van zaken. Ik geef alleen alternatieven en dat betekend niet per definitie dat die alternatieven in alle gevallen de beste keuze zouden zijn. Ik wil alleen hiermee zeggen dat de consument de markt moet verkennen, slim research moet doen en zich niet moet manipuleren door slimme verkooptechnieken die veelal gebaseerd zijn op misleidende informatie.

Daarnaast wil ik ook graag mijn ongenoegen uitspreken over de mensen die hier letterlijk en figuurlijk blokken met tekst gaan kopiëren om ergens anders weer te gaan herplaatsen of zelfs letterlijk teksten van deze website in video's gaan citeren.
Daar heb ik op zich geen problemen mee natuurlijk. Maar het is wel zo netjes om een bronvermelding te plaatsen. Dat is niet alleen een kwestie van respect, het is ook een kwestie van fatsoen.

Bronvermelding en geraadpleegde literatuur:

WALSTAD, by Diana L. Ecology of the planted aquarium: a practical manual and scientific treatise for the home aquarist. 3rd ed. Chapel Hill, 2013, ISBN 978-096-7377-360.

KALRA, Yash P. Handbook of reference methods for plant analysis. Boca Raton: CRC Press, c1998. ISBN 1-57444-124-8.

MARSCHNER, Petra. Marschner's mineral nutrition of higher plants. 3rd ed. Amsterdam: Academic Press, 2012, xv, 651 pp. ISBN 978-0-12-384905-2.

GERLOFF, Gerald C. Nutritional ecology of nuisance aquatic plants. Corvallis, Oregon: National Environmental Research Center, US Environmental Protection Agency, 1975.

LITTLE, By ECS Handbook of the use of aquatic plants: a review of the world literature. Roar. ed. Rome: FAO, 1979. ISBN 92-510-0825-6.

BOYD, Claude E. and Ellen SCARSBROOK. Influence of nutrient additions and initial density of plants on production of waterhyacinth Eichhornia crassipes. Aquatic Botany. 1975, vol. 1, pp. 253-261. DOI: 10.1016 / 0304-3770 (75) 90026-1. Beschikbaar via: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0304377075900261

MITCHELL, D. Aquatic Vegetation and its Use and Control. 1st Ed. Paris: UNESCO, 1974, 134 pp. ISBN 92-310-1082-4

MCCLAIN, Michael E, Jeffrey Edward RICHEY and Reynaldo L VICTORIA. The biogeochemistry of the Amazon Basin. New York: Oxford University Press, 2001. ISBN 0-19-511431-0.

WETZEL, Robert G. Limnology: lake and river ecosystems. 3rd ed. San Diego: Academic Press, c2001, xvi, 1006 pp. ISBN 01-274-4760-1

Bacteria: Anderson, N.E. 1991. The influence of constant and diurnally changing CO2 concentrations on Armstrong W.1979.

Horton, Peter; Alexander V. Ruban (April 2005). "Regulation of Photosynthesis under Stress: Molecular design of the photosystem II light-harvesting antenna: photosynthesis and photoprotection

Daarnaast heb ik veel informatie verkregen in gesprekken met diverse specialisten op het gebied van aquascapen, teeltmanagers op grote nationale- en internationale aquariumplantenkwekerijen, en bemestingsspecialisten op het gebied van aquatic plants. Ik ben ongetwijfeld iemand vergeten te vermelden als bronvermelding. Indien dit het geval is dan vraag ik u vriendelijk mij dit kenbaar te maken zodat ik dit eventueel kan corrigeren.

En tot slot de vele forumleden van diverse (buitenlandse) forum waarvan het er teveel zijn om hier allemaal te gaan vermelden.

Ik ben Corné - Passioneel Aquascaper - Friskijker - Kennispartner - Crohntje - Shihan - Koffiezetter - Vleugje Zen - Verzameld geluk

Copyright © 2018 Cornelius  - TSPT.nl   -   All Rights Reserved