Diverse onderwerpen

Deze website is sinds April 2018 online en zal continue worden aangepast, hierzien, herbeschreven en worden aangevuld met relevante informatie en/of vernieuwde inzichten.

Contact
Daarvoor kunt u het contactformulier gebruiken.  Communicatie vind plaats op een volwassen en respectvolle manier. Heeft u die vaardigheid niet dan gaat uw bericht direct naar de afvalcontainer.
Disclaimer:
Bijna alle tekst op deze website heeft betrekking op 'high tech' aquascapen. Voor advies over aquarium verwijs ik u naar gespecialiseerde websites e.d.

Houdt u in gedachten dat iedereen een eigen manier van werken heeft. En als mijn manier van werken niet dezelfde is als die van u wil nog niet zeggen dat een van ons het verkeerd doet.

Alhoewel ik veel kennis bezit ben ik geen expert.
Ook ik maak fouten en zit er soms helemaal naast met mijn aanpak en soms zelfs ook in mijn advies.
Van alle informatie die u hier leest is een gedeelte gebaseerd op persoonlijke ervaring en andere gedeeltes zijn gebaseerd op extern advies en ervaringen van ander aqua-scapers.
In de loop der jaren heb ik een persoonlijke database aangelegd over alle apecten die met aquascapen te maken hebben en de originele bron en/of bron vermelding is helaas niet meer te achterhalen. M.a.w. er is geen auteursvermelding aanwezig.
Alle informatie die voor mij nuttig bleek te zijn heb ik verzameld en gedocumenteerd voor deze website. Eventuele onvolkomendheden en/of fouten in tekst kunnen altijd voor komen.
Ik neem ook geen verantwoordelijkheid voor fouten, onvolkomendheden, verkeerde interpretaties die vermeld staan op deze website. Alle adviezen en conclusies zijn g
één garantie  voor een succesvolle aquascape en/of aquarium. Het aquascapen doet u op volledig eigen risico en ik neem geen verantwoordelijkheid in welke vorm dan ook.

Dit is een eerlijke website, met eerlijke adviezen, maar ook ik maak eerlijke fouten.


Ik realiseer mij heel goed dat sommige winkel- of webshopeigenaren niet blij zijn met sommige van mijn adviezen. Of blij zijn met mijn advies/ mening over bepaalde producten die je wel of niet zou moeten aanschaffen.
Ik wil natuurlijk niet de indruk wekken dat ze het spreekwoordelijke vel over de neus van de consument trekken. Want de consument is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar kennis van zaken. Ik geef alleen alternatieven en dat betekend niet per definitie dat die alternatieven in alle gevallen de beste keuze zouden zijn. Ik wil alleen hiermee zeggen dat de consument de markt moet verkennen, slim research moet doen en zich niet moet manipuleren door slimme verkooptechnieken die veelal gebaseerd zijn op misleidende informatie.

Daarnaast wil ik ook graag mijn ongenoegen uitspreken over de mensen die hier letterlijk en figuurlijk blokken met tekst gaan kopiëren om ergens anders, meestal op een (aquascape)forum, weer te gaan herplaatsen.
Daar heb ik op zich geen problemen mee natuurlijk. Maar het is wel zo netjes om een bronvermelding te plaatsen dan ipv de 'goedgezinde ervaren expert' uit te gaan hangen. Dat is niet alleen een kwestie van respect, ook een kwestie van fatsoen.


Bronvermelding en geraadpleegde literatuur:

WALSTAD, by Diana L. Ecology of the planted aquarium: a practical manual and scientific treatise for the home aquarist. 3rd ed. Chapel Hill, 2013, ISBN 978-096-7377-360.

KALRA, Yash P. Handbook of reference methods for plant analysis. Boca Raton: CRC Press, c1998. ISBN 1-57444-124-8.

MARSCHNER, Petra. Marschner's mineral nutrition of higher plants. 3rd ed. Amsterdam: Academic Press, 2012, xv, 651 pp. ISBN 978-0-12-384905-2.

GERLOFF, Gerald C. Nutritional ecology of nuisance aquatic plants. Corvallis, Oregon: National Environmental Research Center, US Environmental Protection Agency, 1975.

LITTLE, By ECS Handbook of the use of aquatic plants: a review of the world literature. Roar. ed. Rome: FAO, 1979. ISBN 92-510-0825-6.

BOYD, Claude E. and Ellen SCARSBROOK. Influence of nutrient additions and initial density of plants on production of waterhyacinth Eichhornia crassipes. Aquatic Botany. 1975, vol. 1, pp. 253-261. DOI: 10.1016 / 0304-3770 (75) 90026-1. Beschikbaar via: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0304377075900261

MITCHELL, D. Aquatic Vegetation and its Use and Control. 1st Ed. Paris: UNESCO, 1974, 134 pp. ISBN 92-310-1082-4

MCCLAIN, Michael E, Jeffrey Edward RICHEY and Reynaldo L VICTORIA. The biogeochemistry of the Amazon Basin. New York: Oxford University Press, 2001. ISBN 0-19-511431-0.

WETZEL, Robert G. Limnology: lake and river ecosystems. 3rd ed. San Diego: Academic Press, c2001, xvi, 1006 pp. ISBN 01-274-4760-1


Ik ben ongetwijfeld iemand vergeten te vermelden als bronvermelding. Indien dit het geval is dan vraag ik u vriendelijk mij dit kenbaar te maken zodat ik dit eventueel kan corrigeren.Volg mij op Instagram
Copyright © 2018 Cornelius  - TSPT.nl   -   All Rights Reserved

Ik ben Corné - Passioneel Aquascaper - Friskijker - Kennispartner - Crohntje - Shihan - Koffiezetter - Vleugje Zen - Verzameld geluk