Welkom bij de Small Planted Tank

The best source for aquascaping
Een huis is opgebouwd uit stenen en de wetenschap is opgebouwd uit feiten
Maar nu is een stapel stenen nog geen huis en een stapel feiten nog geen wetenscha
p.

Dat is hetzelfde met een Iwagumi

Ik wil graag een klein artikel schrijven over een erg populaire stijl in het aquascapen omdat er niet veel informatie over is: de Iwagumi.
Veel beginners zien een afbeelding van een klassieke iwagumi, raken daar enthousiast over, kopen een bak en kieperen daar wat stenen in. Helaas, het is misschien een vrij aardige rock-scape geworden. Bij een iwagumi komt er iets meer bij kijken...

Dit is de basis: een Iwagumi met meerdere stenen.
De originele Iwagumi is gebaseerd op de Japanse rotstuin (karesansui) en de manier van opstellen en rangschikken van de rotsen noemde men Suiseki. De benaming van de stenen die worden gebruikt worden bepaald door de grootte hiervan:

Oyaishi of de Hoofdsteen - Dit is meestal de grootste en mooiste van de stenen die in de lay-out worden gebruikt. Deze steen zal het middelpunt van de indeling zijn, het moet in het aquarium geplaatst worden volgens de regel derden en over het algemeen 2/3 van de hoogte van het aquarium. Dit wordt gedaan omdat het over het algemeen de perfecte positionering voor het menselijke oog wordt beschouwd. Het staat ook bekend als de Golden ratio.

Deze steen moet ook een beetje gekanteld, we doen dit om een meer natuurlijke uitstraling te maken, vergelijkbaar met stenen in een rivier. Immers, we repliceren de natuur.

Fukuishi of secundaire steen - Deze steen is normaal gesproken de tweede grootste steen van de indeling, het moet in verhouding staan tot de hoofdsteen om visuele balans te bieden.

Soeishi - Deze derde steen wordt normaal gesproken naast de hoofdsteen en de secundaire stenen geplaatst en over het algemeen is het doel de kracht van de andere stenen te verbeteren.

Suteishi of offerstenen - Deze steen of stenen, zoals meer dan één kan worden gebruikt, worden meestal toegevoegd aan het aquascape om detail te verhogen en de algemene samenstelling van de rotsformatie aan te vullen.
Deze rots heet een offersteen omdat het normaal niet uitsteekt en in veel gevallen wordt het volledig door de planten bedekt.

De Sanzon iwagumi het meest voorkomende omdat deze qua opbouw het gemakkelijkste is.
Sanzon betekend in het Japans '3 pijlers' en deze layout zijn het dus altijd 3 stukken rots.
Deze term werd voor het eerst in de 11e eeuw gebruikt in de Japanse tuin. De opstelling komt vanuit het Boeddhisme en de belangrijkste steen heet de Chuusonseki (grote boedha). De twee kleinere stukken zijn de Kyoujiseki (begeleiders). Deze stenen worden vaak gekanteld richting, of tegen, de hoofdsteen. En ze staan altijd gepositioneerd volgens de Gouden regel.
Hoewel deze opstelling als eenvoudig word ervaren is een Iwugami misschien wel 1 van de meest lastige scapes die je kunt maken. Het vraagt veel kennis en inzicht om de stenen zodanig te positioneren dat het natuurlijk overkomt en de hardscape in balans is.


Er zijn feitelijk 6 verschillende stijlen in Iwagumi

1) de oorspronkelijke stijl:
deze zijn oorspronkelijk opgebouwd uit versteend hout. De beplanting bestaat slecht uit 1 soort en is visueel hetzelfde als planten die voorkomen bij de vindplaats van deze steensoort.

2) sanzon:
de meest voorkomende stijl

3) radiaal patroon:
opgebouwd uit slanke dunne rotsen. De oorsprong ligt in klassieke Christelijke tuinen in Japan

4) opstelling van een bergketen

5) kare sansui iwagumi:
deze stijl is opgebouwd uit rots en zand - veelal kopieen van klassieke Japanse tuinen

6) westerse stijl:
dit zijn allemaal variaties en combinaties op voorgaande stijlen.
Er bestaan in het ontwerp, geschiedenis en ontwikkeling veel overeenkomsten met Suiseki ookwel gongshi (let: 'landschap-kijk-steen'), bonseki (het creeren van een natuur miniatuur op een zwart lakken schaal) en jiyo (rots-tuin). De laatste foto is voor vele scapers niet alleen een inspiratiebron, ook worden deze natuurlijke formaties nauwkeurig nagemaakt voor in een scape.
Suiseki
Bonseki
Jiyo
natuurlijke formaties

De uitdaging van de Iwagumi aquascape

Zoals je al hebt kunnen opmerken; Iwagumi kunnen mooi en bedrieglijk eenvoudig zijn. Wat leidt dat veel beginners het gaan proberen omdat ze denken dat het een gemakkelijke manier van aquascapen is. Het is echter de aller-moeilijkste stijl van aquascapen.
De reden is dat de plantkeuze beperkt is en dat het gebruik van tapijtplanten in het algemeen betekent dat de plantenmassa na de initiële opzet
niet voldoende is om het aquarium in balans te houden. Daardoor zijn algen vaak een probleem in de vroege stadia van een iwagumi, de fijne balans tussen licht, CO2 en voedingsstoffen is van het grootste belang en goede stroming is essentieel.

Het onderhoud van het aquarium is in dit type scapes doorgaans veeleisender, omdat de beperkte plantmassa niet alleen voorwaarden creëert voor de ontwikkeling van algen, maar ook dat organische ophopingen in toom moeten worden gehouden.
Dagelijkse waterverversing wordt voorgesteld tijdens de eerste twee weken van de lay-out, bemesting moet niet worden gebruikt in de eerste fase van de opstelling, of moet nauwelijks worden gebruikt en wordt alleen verhoogd in functie van de toename van de plantmassa in de scape. Een goed niveau van co2 moet worden gehandhaafd en licht moet worden teruggebracht tot niet meer dan zes uur in de vroege stadia van de opzet. De lichtintensiteit moet ook zo mogelijk worden gecontroleerd om algenuitbraken in een vroeg stadium te voorkomen.
Naarmate de tijd verstrijkt, is regelmatig snoeien en onderhoud van het tapijt nodig om het gezond en compact te houden en om ontworteling te voorkomen. Voor degenen met geduld en zonder haast is een 'dry start' een goede manier om de problemen van de vroege stadia van de scape te omzeilen. Door het submersed kweken van de tapijtplantjes kunnen veel van de hierboven genoemde problemen worden vermeden.


De meest gebruikte strategie:

• zoek zorgvuldig de stenen uit. Selecteer de mooiste in vorm en grootte. Zorg dat de mooiste kant van de steen naar voor is gericht.

• vermijd in je ontwerp symmetrie. Symmetrie komt niet voor in de natuur en probeer de regel van 'derden' te gebruiken. Gebruik ook altijd een oneven aantal (zichtbare) stenen.

• neem de tijd voor de opbouw. De layout van de stenen moet goed zijn. Daarom is het verstandig om veel te oefenen in een scapebox en als je eenmaal een mooi ontwerp hebt gemaakt laat het dan een paar dagen met rust. Als je er dan weer naar kijkt en het is nog steeds naar je zin dan is het vaak wel goed.

• Een rotsformatie die allemaal enigszins in dezelfde richting zijn gekanteld, kan het gevoel van harmonie versterken.

• Stenen in tegenovergestelde richtingen kunnen resulteren in een sterke lay-out, maar deze techniek mag niet te veel worden gebruikt anders gaat de impact ervan verloren.

• Rotsen moeten enigszins worden gekanteld wanneer ze in de lay-out worden geplaatst

• Gebruik bij het 'proefscapen' zand of grind. Pas als de layout definitief is de scape opbouwen in aquasoil.

• Omdat de stenen primair zijn moeten de planten dus een ondergeschikte rol hebben. Vandaar ook dat er in de regel slechts 1 soort plant/ bodembedekker word gebruikt. Gebruik in ieder geval nooit meer dan 3 soorten.

• Hemianthus callitrichoides Cuba, Glossostigma elatinoides, Micranthemum Monte Carlo, Eleocharis Mini, Stauregene repens zijn de meest gebruikte planten. Dit is mede afhankelijk van de afmetingen van je rotsen: hoe kleiner de rots - hoe kleiner de bladvorm van de plant.

• Een drystart is de meest gebruikte manier om te starten. Op de 2e plaats een 'plantles start' en als laatste manier de reguliere opstart

• Bij afvullen beginnen met een belichtingstijd van 6 uur en hoge CO2 levels. Max belichting is 8 uur

• Bemesting is in de 1e maand alleen lichte dosering Kalium, daarna een lean dose bemesting zoals bv 1/4 EI.

• Het liefs 2x per week een waterwissel van 25% of anders 1x50%

• In de periode dat de belichting nog niet op de gewenste sterkte is (%) een bos met zuurstofplanten in de scape laten drijven

• Tot slot veel onderhoud: vaak schoonmaken van de ramen, rotsen en vuilophoping op de bodem wegzuigen.

Ik ben Corné - Passioneel Aquascaper - Friskijker - Kennispartner - Crohntje - Shihan - Koffiezetter - Vleugje Zen - Verzameld geluk

Copyright © 2018 Cornelius  - TSPT.nl   -   All Rights Reserved